Ga naar de inhoud

Het virginale luchtkasteel

Het Virginale Luchtkasteel bevat 37 Franse rondelen bij de schilderijen van Johannes Vermeer. Karel Kramer woon al bijna net zo lang in Delft als Vermeer er heeft geleefd. Hij respecteert de meester vooral in zijn vermogen van iets heel gewoons iets uitzonderlijks te maken, zonder dat er essentieel iets verandert.

Karel schildert met woorden de 37 personen of situaties zoals hij meent aan te voelen dat ze bij het poseren, dus vóór hun transformatie, zijn geweest.

Karel Kramer - Het virginale luchtkasteel

Karel Kramer: “Voor mij is Johannes Vermeer bijzonder omdat hij het eenvoudige subliem weergeeft. Hij doet dat zo buitengewoon, hij ‘penseelt’ zo’n ongewoonheid in zijn onderwerpen dat ik hem in dat opzicht ‘de beste schilder ter wereld’ noem. Het is op zich heel gewoon wat hij weergeeft, over het algemeen jonge vrouwen, een enkele keer een man, die verdiept zijn in lezen, schrijven, kantklossen, musiceren of elkaar.

Zijn geheim is dat hij er lading aan geeft, intensiteit, schittering, laten we maar zeggen met een toch ontoereikend woord: een spirituele lading. In dat opzicht gaat hij mijns inziens verder dan wie dan ook van zijn collega’s. We mogen even denken aan Mozart, ook zo’n vermenger, met dezelfde grootsheid, van het heel gewone en het uitzonderlijke.

Maar wat is hier dan eigenlijk aan de hand, wat voegen zulke  mensen toe en hoe zijn ze daartoe in staat? Dat is absoluut een geheim, het geheim van de menselijke creativiteit die misschien een paadje naar het goddelijke plaveit. Hier echter houd ik mij bezig met de gewone kant van Vermeers ongewone creaties.”

Gedichten uit Het Virginale Luchtkasteel

Het virginale luchtkasteel

Prijs: € 19,95
ISBN: 9789078905608 – NUR 306
90 pagina’s: 90 in kleur – Afmeting: 20×20 cm
Vormgeving: Joke ter Harmsel

Bestel