Gedichten uit Familie en Vrienden

Moderne poëzie

De Koran

Wij hoorden gemurmel
Het was een patiënte
Op onze kleine ziekenzaal
Zij moest in de scan
Maar zij bewoog teveel
Nog één keer, zei de arts

Nu had zij de Koran meegenomen
En de hele ochtend zagen
En hoorden we haar bidden
Het lukte!
Doodstil lag ze in de scan
Toen ik terugkwam op de zaal
Was ze al weg

Niet veel later kwam ik in het hospice
Ook daar gebeurde een wonder
Na een paar weken moest ik weg
Ik ging niet dood maar herstelde

Had zij ook voor mij gebeden?

Mijn ouders

ik stond in de keuken
naast mijn moeder
zij was aan het koken
het rook heerlijk
je moet je vader
je excuses aanbieden, zei ze
ik wist niet waarvoor
ze wou het niet zeggen
misschien had ik iets onbetamelijks gezegd

ik ging naar de huiskamer
mijn vader speelde piano
rustig en aandachtig
ik bied mijn excuses aan, zei ik
het is goed, zei hij
ook hij zei niet waarvoor

zo is het altijd gebleven
tussen ons drieën
een goede verstandhouding

Uit ‘Familie en Vrienden’

 

Familie en Vrienden

Prijs: € 10,-
2019